• P 
  • P 
  • Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Zaměstnavatel: MSD Czech Republic s.r.o.
Praha

Bláhová Žaneta, e-mail: zaneta.blahova@ibs-sro.cz
Vaší hlavní odpovědností budou projekty a iniciativy v oblasti nasazování síťové infrastruktury se specifickým zaměřením na řešení pro okrajové sítě, perimetr a cloudové sítě v podnicích. Hledáme člověka s rozsáhlými znalostmi v těchto technologických oblastech a vaše odborné znalosti jsou pro náš úspěch klíčové.
Náš tým se navíc intenzivně zabývá špičkovými projekty, zejména v oblasti automatizace síťové infrastruktury. Připojit se k nám znamená podílet se na těchto iniciativách a podílet se na pokroku v oblasti zavádění a automatizace sítí.
Funkční odpovědnosti
- Podílet se na různých komplexních nasazeních sítě (v místě, regionu, globálně), zavádění síťových zařízení, zajišťování správné konfigurace, testování a integrace do stávající síťové infrastruktury.
- Spolupracovat s multifunkčními týmy, produktovými týmy včetně síťových architektů a týmů podpory, aby byla zajištěna bezproblémová integrace a sladění nasazených zařízení

Kvalifikace a zkušenosti

- Rozsáhlé praktické zkušenosti v oblasti nepřetržitého poskytování sítí, nasazování nebo podpory pro velké organizace a další zkušenosti s konkrétními případy použití automatizace (Ansible, Terraform) by byly velmi výhodné.
- Technická zběhlost v oblasti síťové infrastruktury, včetně LAN, WAN / SD-WAN, bezdrátové sítě, DMZ, s porozuměním současným trendům a životním cyklům (Cisco, Juniper, Arista, VMware).
- Znalost dalších síťových produktů - firewally (Cisco, Palo Alto), Load-Balancing (F5), technologie datových center (Cisco Nexus a ACI), cloud (AWS, Azure) je další vý

odpovědět
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek