• P 
  • P 
  • Technici STK 

Technici STK

Zaměstnavatel: STK Znojmo, s.r.o.
Družstevní 3894

Pracovní poměr je možný i na zkrácený úvazek.
Požadavky pro přijetí profese technika STK:
Profesní osvědčení kontrolního technika vydá ministerstvo osobě, která
a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let,
b) je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět; pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1,
c) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku k provádění technických prohlídek,
d) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek,
e) je bezúhonná
Zaměstnanecké výhody:
- obědy
Informace:
- OSOBNĚ, MAILEM, TELEFONICKY.>

odpovědět
Technici STK
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Jihomoravský kraj