• P 
  • P 
  • BI specialist 

BI specialist

Zaměstnavatel: Kindred. s.r.o.
Praha
Praha

Kontakt:email:zora.arazimova@publicisgroupe.cz
Upřesňující informace:
Musíte mít
Plynulou angličtinu (nadřízený je cizinec a kolegové také)

Kvalifikace
o Budete mít zkušenosti prokazatelné zkušenosti jako

Requarements in English:
o Create and maintain data architecture to support the applicable reporting framework.
o Document functional and non-functional requirements for data sets relating to the application framework in Microsoft.
o Design and implement internal process improvements, automate manual processes, optimise data and support infrastructure design for scale.
o Work with the PMO, project teams and Data teams to assist with data-related technical issues, streamlining reporting.
o Develop measurement frameworks and create a different kind of reports & dashboards to support the decision-making process of different stakeholders.
Požadavky (CZ):
- Vytvářet a udržovat datovou architekturu pro podporu platného rámce pro podávání zpráv v Mikrosoftu.
- Dokumentovat funkční a nefunkční požadavky na datové sady týkající se aplikačního rámce.
- Navrhovat a implementovat zlepšení interních procesů, automatizovat manuální procesy, optimalizovat data a podporovat návrh infrastruktury pro škálování.
- Spolupracujte s PMO, projektovými týmy a datovými týmy a pomáhejte jim s technickými problémy souvisejícími s daty, zefektivněním výkaznictví.
- Vyvíjejte rámce měření a vytvářejte různé druhy reportů & dashboardů na podporu rozhodovacího procesu různých zúčastněných stran.

Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, práce i na homeoffice, kurzy, vzdělávání, 3 dny sick days, občerstvení v

odpovědět
BI specialist
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek