• P 
  • P 
  • Chief Financial Officer 

Chief Financial Officer

Zaměstnavatel: TIGERSTEP FITNESS SE
Světova 523

Uchazeč o pozici Chief Financial Officer musí splňovat následující požadavky:

1) mít příslušné vysokoškolské vzdělání v oblasti financí nebo účetnictví;
2) mít alespoň 15 let zkušeností ve finančním sektoru;
3) mít dlouholeté zkušenosti s rolí finančního ředitele nebo jiné manažerské finanční role ve
finančním sektoru;
4) mít významné zkušenosti s řízením finanční funkce, včetně finančního a účetního výkaznictví,
řízení peněžních toků, finančního plánování a analýzy, rozvoje finanční politiky atd.;
5) mít významné zkušenosti se strategickým plánováním, včetně transformačního procesu;
6) mít hluboké znalosti o osvědčených postupech a systémech ve finančním sektoru se
schopností je implementovat a řídit jejich přijetí;
7) mít zkušenosti s prací s finančními institucemi, včetně měnových finančních institucí;
8) být odborně vhodný, což je definováno jako souhrn znalostí, odborných a manažerských
zkušeností osoby, nezbytné pro řádný výkon povinností finančního ředitele, s přihlédnutím k
obchodnímu plánu a strategii společnosti, jakož i funkčnímu zatížení a oblasti odpovědnosti
finančního ředitele;
9) mít bezvadnou obchodní reputaci;
10) neexistence zákazu pracovat na příslušné pozice nebo provádět určité druhy činností;
11) konverzačně a písemně angličtina;
12) znalost ruštiny nebo ukrajinštiny je výhodou.

odpovědět
Chief Financial Officer
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek