• P 
  • P 
  • ODBORNÍ/VRCHNÍ REFERENTI - SPECIALISTI SSP A NV V ODDĚLENÍ SSP A DÁVEK PĚSTOUNSK 

ODBORNÍ/VRCHNÍ REFERENTI - SPECIALISTI SSP A NV V ODDĚLENÍ SSP A DÁVEK PĚSTOUNSK

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Okružní 333

Místem výkonu služby je Beroun Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek. Zabezpečování příjmu žádostí o dávku náhradního výživného. Provádění formální a věcné kontroly přijatých žádostí a všech doložených podkladů. Zavádění přijaté žádosti a všech doložených podkladů do jednotného informačního sytému. Zpracovávání údajů potřebných pro rozhodování o dávce. Vedení spisové dokumentace o dávce v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, vnitřními řídícími akty a služebním předpisy. Zabezpečování digitalizace přijaté žádosti a všech podkladů, které jsou součástí spisové dokumentace.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf. Formul

odpovědět
ODBORNÍ/VRCHNÍ REFERENTI - SPECIALISTI SSP A NV V ODDĚLENÍ SSP A DÁVEK PĚSTOUNSK
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Středočeský kraj