• P 
  • P 
  • kulturní referent v Kulturním domě a MFC Březová 

kulturní referent v Kulturním domě a MFC Březová

Zaměstnavatel: Město Březová
nám. Míru 230

Bedeč Michal Mgr.,
tel.: 352 633 523, 725 984 492,
e-mail: bedec@mu-brezova.cz

Podmínky pro přijetí:
- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
- znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, internet)
- schopnost dobré komunikace, umění jednat s lidmi
- řidičský průkaz sk „B“
- výhodou je znalost cizího jazyka (němčina, angličtina), znalost práce s grafickými programy (např.
Corell Draw), zkušenosti se zajišťováním kulturních akcí a dobré organizační schopnosti
Přihláška (psána libovolně na PC nebo ručně) musí obsahovat:
- jméno, příjmení, případně titul uchazeče
- státní příslušnost
- datum a místo narození, místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- kontakty (telefon, e-mail)
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
Náplň práce:
- administrativní práce (pošta, fakturace, objednávky atd.)
- tvorba plakátů a propagačních materiálů v grafickém programu, tvorba programů kina
- komunikace s médii, zpracování tiskových zpráv do médií
- spravování obsahu internetového rezervačního portálu kina / kulturního domu
- komunikace s filmovými distributory, s externími pracovníky kina
- zajištění chodu pokladny kina / kulturního domu (3x týdně)
- organizace kulturních a společenských akcí
Pracovní doba:
- 40 hodin týdně
Platové zařazení:
- dle příslušných platných předpisů - Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (8. platová třída, zařazení do
platového stupně dále dle uznané pra

odpovědět
kulturní referent v Kulturním domě a MFC Březová
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Karlovarský kraj