• P 
  • P 
  • REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY 

REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY

Zaměstnavatel: Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel.: 556 312 203 nebo Bc. Marcela Skalická, zástupce vedoucí odboru vnitřní správy, tel.: 556 312 209

Uzávěrka přihlášek: do 11. 7. 2022; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU URČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Druh a charakteristika práce: referent odboru vnitřní správy.
Příjem a odesílání písemností, vedení evidence pošty a vedení podacího deníku prostřednictvím spisové služby. Příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím veřejného přepravce a poštovního doručovatele.
Příjem a evidence datových zpráv prostřednictvím datové schránky města a předávání zpráv jednotlivým odborům. Plní funkci výpravny. Vedení evidence skladových karet a osobních karet zaměstnanců.
Obsluha telefonní ústředny. Podávání informací týkající se městského úřadu. Evidence příjmových pokladních dokladů a stvrzenkových bloků. Vedení skladu tiskopisů, kancelářských potřeb a úklidových prostředků. Vedení elektronické podatelny.

Zařazení: neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Předpokládaná délka pracovního poměru: 1 rok

Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle zákona č.

Požadujeme
Jiné

odpovědět
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj