• P 
  • P 
  • REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY NA DOBU NEURČITOU 

REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY NA DOBU NEURČITOU

Zaměstnavatel: Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

*KO: Bc. Zdeněk Adamec, tel.: 556 312 246

Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY NA DOBU NEURČITOU - neotvírat", s uvedením adresy podavatele.
Uzávěrka přihlášek: do 20.5.2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Druh a charakteristika práce: referent odboru dopravy - dopravní přestupky. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, včetně rozhodování o přestupcích příkazem na místě. Provádění analýzy spisu včetně rozhodnutí o odložení nebo zahájení správního řízení. Vyřizování stížností a dotazů.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Případně (dle ukončeného nejvyššího vzdělání) vykonání zkoušky u Ministerstva vnitra k prokázání odborné způsobilosti, podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Místo výkonu práce: Město Vítkov
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení.
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší od

odpovědět
REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY NA DOBU NEURČITOU
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj