• P 
  • P 
  • REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU 

REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU

Zaměstnavatel: Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

KO: Bc. Jana Chorobinská, tel.: 556 312 270 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203.

Druh a charakteristika práce: referent/-ka finančního odboru
- vedení centrální evidence pohledávek po lhůtě splatnosti,
- provádění činností spojených s vymáháním pohledávek,
- provádění aktualizace evidence pohledávek dle aktuálního stavu,
- provádění exekučního řízení,
- sledování insolvenčního rejstříku a přihlašování pohledávek města do insolvenčního řízení,
- spolupráce s notáři v rámci dědického řízení,
- zajišťování agendy vydávání osvědčení o stavu osobního účtu a povolení splátkového kalendáře,
- podávání návrhů na odpisy nedoplatků,
- zpracování písemnosti spojených s agendou vymáhání ve spisové službě včetně jejich archivace,
- běžný styk s občany (dlužníky, poplatníky),
- správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, zástup v agendě místního poplatku za psy a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
- vydávání povolení k umístění herního prostoru pro herny nebo kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: Město Vítkov.
Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení.
Po

Požadujeme
Jiné

odpovědět
REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj