• P 
  • P 
  • Referent/ka Odboru přestupků 

Referent/ka Odboru přestupků

Zaměstnavatel: Město Jeseník
Karla Čapka 1147

Písemné přihlášky včetně ostatních požadovaných dokladů zasílejte na adresu: Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 tak, aby byla přihláška doručena nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek dne 21.04.2022 do 10:00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem: NEOTVÍRAT - VŘ na "referenta/ku Odboru přestupků".
Úplné znění inzerátu na: www.jesenik.org v sekci Volná místa
Předpokládaný termín výběrového řízení: 25 - 29.4.2022
Požadované doklady:
- přihláška do výběrového řízení (vzor na www.jesenik.org v sekci Volná místa)
- strukturovaný profesní životopis
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
Informace o pracovním místě:
- 10. platová třída (platový stupeň podle délky započitatelné praxe dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
- zástup za MD a RD
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu (v tomto případě dle § 111 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je třeba prokázat po nástupu odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra do 18 měsíců od počátku výkonu činnosti)
- dobrá orientace v oblasti přestupkového a správního práva, především v zákonech souvisejících s vykonávanou činností: č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích; č. 500/2004 Sb., správní řád; základní orientace v zákoně č. 128/20

Požadujeme
Jiné

odpovědět
Referent/ka Odboru přestupků
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj