• P 
  • P 
  • referent-(ka) stavebního odboru 

referent-(ka) stavebního odboru

Zaměstnavatel: Město Dobřany
Náměstí T. G. M. 1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 6/2022

na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu
Místo výkonu práce: Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚ
Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací - 10. pl. tř.
Pracovní úvazek: plný
Předpokládaný datum nástupu: ihned nebo dle dohody- pracovní poměr na dobu neurčitou
Kvalifikační a odborné požadavky:
" ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
" zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících a prováděcí vyhlášky č. 512/2002 Sb. výhodou
" dobrá znalost práce na PC
" řidičský průkaz skupiny B výhodou

Náležitosti písemné přihlášky:
" jméno, příjmení a titul zájemce
" datum a místo narození, státní příslušnost
" místo trvalého pobytu
" číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
" datum a podpis zájemce

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
- dosáhla věku 18 let;
- je způsobilá k právním úkonům;
- je bezúhonná ve smyslu us

odpovědět
referent-(ka) stavebního odboru
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Plzeňský kraj