• P 
  • P 
  • správce rozpočtu/referent majetkové správy 

správce rozpočtu/referent majetkové správy

Zaměstnavatel: Rejstřík trestů
Soudní 988

Kontakt: rejstrik@rejtr.justice.cz, tel.: 244 006 212, 244 006 220 kdy: denně 9-11:30 a 13:00-14:30 hodin

Požadované znalosti:
- znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - podmínkou
- zkušenosti ze státní správy v oblasti rozpočtu - praxe min. 2 roky
- příprava a realizace rozpočtu za organizaci v RISRE, RISPRE
- zkušenost se správou aplikace IRES a práce ve státní pokladně - výhodou
- zkušenost s vedením evidence majetku - výhodou

Náplň práce
- mezi hlavní úkoly bude spadat správa rozpočtu Rejstříku trestů
- dohlížení nad rozhodnutím příkazce operace a ověřování souladu operací se
schváleným rozpočtem, včetně finančního krytí rizika připravované operace
- příprava podkladů pro rozpočtová opatření
- zodpovědnost za dodržování rozpočtové skladby
- kontrola hospodaření s mimorozpočtovými prostředky
- spolupráce při zpracování podkladů pro státní závěrečný účet
- podílení se na optimalizaci vnitřních kontrolních mechanismů
- komplexní vedení evidence majetku
- realizace inventarizace majetku a spolupráce na roční inventarizační zprávě

Další dovednosti, schopnosti, požadavky:
- chuť učit se novým věcem, samostatnost, spolehlivost, důslednost, schopnost týmové
spolupráce
- čistý trestní rejstřík

Odměňování
-v souladu s § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o odměňování zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- na organizaci se nevztahuje zákon o státní službě
- osobní příplatek a mimořádné odměny
Nabízíme
- stravenky v hodnotě 100,00 Kč
- 5 dní indispozičního volna
- 25 dní dovolené
- možnost sebevzdělávání (

odpovědět
správce rozpočtu/referent majetkové správy
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha