• P 
  • P 
  • Specialist HS&E/Specialist BOZP a PO 

Specialist HS&E/Specialist BOZP a PO

Zaměstnavatel: Grafton Recruitment s.r.o.

Co Vás čeká:
Oblast BOZP a PO, zahrnuje: tvorbu aktualizaci dokumentace v oblasti BOZP a PO
Vyhledávání a prevence rizik, systém poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, aktualizace kategorizace prací a vedení veškeré dokumentace včetně zajišťování měření rizikových pracovišŤ
Sledování změn v legislativě ve vztahu k BOZP a PO a implementace těchto změn do vnitřních předpisů a do praxe
Provádění pravidelných kontrol všech pracovišť, prověrek BOZP, auditů a jejich následné vyhodnocení
Provádění zákonných školení v oblasti BOZP a PO u zaměstnanců i externích dodavatelů
Kontrola pracovišť, strojů a zařízení z hlediska BOZP
Provádění preventivních požárních hlídek včetně vedení požární knihy
Kontrola provádění revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení a dalších techických zařízení v oblasti PO
Zajisťování ergonomie pracovišť ve spolupráci s odd. Engineeringu
Jednání s orgány státní správy a poskytovateli pracovně-lékařských služeb
Řešení pracovních úrazů, navrhování nápravných opatření
Pravidelný reporting zejména v oblasti vývoje úrazovosti, vyhodnocování cílů, pravidelná roční zpráva BOZP
Koordinace aktivit ohledně odpadového hospodářství
Zajišťovat uplatňování předpisů a ustanovení v podmínkách společnosti v oblasti životního prostředí
Pravidelná evidence odpadů
Kontrola z pohledu nakládání s odpady
Komunikace s dodavatelem v oblasti nakládání a...

Požadujeme
Odborná způsobilost v oblasti BOZP
SŠ /VŠ vzdělání v oblasti bezpečnosti práce výhodou
Praxe na stejné nebo obdobné pozici alespoň 5 let
Znalost legislativy a normy v oblasti odpadového hospodářství a ekologie / ŽP (standardy ISO 50001 a 14001)
Orientace v technické dokumentaci,
Dobré komunikační znalosti
Proaktivní řešení problému na pracovišti z pohledu BOZP+PO
Výborné organizační schopnosti
Anglický jazyk na komunikativní úrovni

* velmi přátelská, rodinná atmosféra
* flexibilní pracovní doba bez pevné složky
* výroba, kde jsou přesčasy cizí slovo
* stravenky v hodnotě 100 Kč
* po 1 roce dovolená navíc
* občerstvení na pracovišti

odpovědět
Specialist HS&E/Specialist BOZP a PO
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovní poměr: Plný pracovní úvazek
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské vzdělání
Pozice určená pro region: Ústecký kraj