• P 
  • P 
  • REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí 

REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí

Zaměstnavatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení tří pracovních míst na dobu neurčitou
REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí
Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn. že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Další požadavky
. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - podmínkou
. vzdělání ve studijním programu právo - výhodou
. zkouška odborné způsobilosti v přestupkové agendě - výhodou
. praxe ve veřejné správě - výhodou
. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
. schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
. odolnost vůči stresu
. znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
. řidičský průkaz skupiny B - výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. strukturovaný živo

odpovědět
REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí
Kontaktní osoba: Zdeňka Bendová
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj