• P 
  • P 
  • Vedoucí oddělení financí a účetnictví (provoz) 

Vedoucí oddělení financí a účetnictví (provoz)

Zaměstnavatel: Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod
Praha

Náplň práce:
1. Budete odpovědný za komunikaci s oddělením rozpočtu a financí, oddělením účetnictví a provozu, oddělením lidských zdrojů v ústředí Číny, aby bylo zajištěno, že veškerá data pobočky budou včas a přesně předložena ústředí;
2. Zlepšování struktury finanční organizace pobočky, systému finančního řízení, procesu finančního řízení, systému finančního účetnictví a systému finanční vnitřní kontroly a zajišťování jejich efektivní fungování;
3. Budete muset mít přehled o finanční situaci pobočky, monitorovat provozní výsledky a změny pracovního kapitálu, kontrolovat a analyzovat ukazatele rozpočtu a ukazatele systému řízení rizik, včas vyhledávat problémy a navrhovat řešení a podávat zprávy o provozních výsledcích a finančních údajích vedení pobočky v pravidelných intervalech;
4. Kontrolování a podepisování rozpočtu pobočky, plánu finančních příjmů a výdajů, plánu nákladů a výdajů, finanční zprávy, závěrečné účetní výkazy a další dokumenty po posouzení, že veškerý postup je v souladu s požadavky ústředí;
5. Provádění finanční analýzy velkých projektů, revidovat důležité ekonomické smlouvy a účinně kontrolovat finanční rizika;
6. Budete odpovědný za komunikaci s centrálou o klíčových ukazatelích výkonu pobočky, organizování hodnocení výkonnosti na odděleních a pracovnících pobočky;
7. V souladu s rozvojovou strategií ústředí a rozvojovým cílem pobočky budete formulovat obchodní plán aktiv a pasiv pobočky;
8. Přispívání k realizaci konečné účetní závěrky na konci roku a plánování rozpočtu pobočky na další rok;
9. Koordinování vztahů mezi pobočkou a regulátory, daňovými

odpovědět
Vedoucí oddělení financí a účetnictví (provoz)
Kontaktní osoba: Li.jinyang@bankcomm.com
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek