• P 
  • P 
  • Produktový analitici 

Produktový analitici

Zaměstnavatel: Applifting s.r.o.
Praha

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Praha
PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adr.: human.resources@applifting.cz

Definice pracovnich povinnosti, zodpov.dnosti apod.:
- Sb.r, zpracovani a komunikace po.adavk..
- Komunikace s klientem, dodavateli a dal.imi stakeholdery.
- Komunikace s internimi a externimi vyvojovymi tymy a dodavateli.
- Produktova analyza, vyvoj a navr.eni produktove strategie a inovace.
- Pr.zkum trhu a u.ivatelsky vyzkum.
- P.ipadny marketing a identifikace p.ile.itosti na zaklad. stavu trhu.
- Organizace a vedeni produktovych workshop..
- Vyvoj .i implementace nastroj., zdroj. a metod, ktere podporuji a obohacuji znalosti
tymu a dal.ich stakeholder..
- Zaji.t.ni souladu s legislativnimi, etickymi a internimi na.izenimi, sm.rnicemi a
p.edpisy.
- Monitorovani .ivotniho cyklu produktu.
- Agilni lean vyvoj produktu, nastavovani iteraci.
- Navrh, vyvoj a management novych .i existujicich produkt.. (UP)
- Tvorba produktoveho planu. (UP)
- Vyzkum situace produktu/zakaznika mimo jine i pomoci tradi.nich metodik - lean
canvas, value proposition canvas, business model canvas, design sprint apod. (UP)
- Sumarizace komplexnich dat do jasn. definovanych cil., reporting.(UP)
- Angli.tina slovem i pismem na urovni C2 (certifikace nutna) nebo rodily mluv.i
- 5+ let praxe na obdobnych pozicich (Produktovy analytik, Product owner, Produktovy
manager, Brand manager).
- Pracovnik se v ramci sve napln. prace .idi pokyny sveho teamleadera s ohledem na
nejlep.i zajmy spole.nosti a produktu samotneho.

odpovědět
Produktový analitici
Kontaktní osoba: Jan Palatý
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek