• P 
  • P 
  • odborný/vrchní referent - specialista dávek státní sociální podpory a dávek pěst 

odborný/vrchní referent - specialista dávek státní sociální podpory a dávek pěst

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Masarykovo náměstí 177

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent - specialista dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče v Oddělení kontaktního pracoviště Valašské Klobouky Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2020.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy dle zákona o státní sociální podpoře a sociálně - právní ochraně dětí (pěstounská péče). Konzultační činnost pro občany, zpracování a vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, kontrola výplaty dávek. Vedení správního řízení ve věci dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobně podané na podatelnu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.zl@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID iqqzpzd.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označen

odpovědět
odborný/vrchní referent - specialista dávek státní sociální podpory a dávek pěst
Kontaktní osoba: Dagmar Šerá
Telefon: 950 175 660
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Služební poměr
Pozice určená pro region: Zlínský kraj