• P 
  • P 
  • úředník/úřednice - referent/ka územního plánování Odboru staveb. úřadu, územ. pl 

úředník/úřednice - referent/ka územního plánování Odboru staveb. úřadu, územ. pl

Zaměstnavatel: MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
Masarykovo náměstí 1
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Místo pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 26. 7. 2019

Upřesňující údaje:
- nástup dle dohody

- Charakteristika vykonávané práce: zajišťování odborných agend na úseku územního plánování včetně zajišťování poradenské a konzultační činnosti v dané oblasti, územně analytické podklady ÚAP.
- Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/ÚP do 26.07.2019.
- Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail (přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). K přihlášce zájemce dále přiloží: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením); ověřenou kop

Nástup možný od: 01. 08. 2019
Směnovost: Neurčeno

odpovědět
úředník/úřednice - referent/ka územního plánování Odboru staveb. úřadu, územ. pl
Kontaktní osoba: Eva Špačková
Telefon: +420 326 909 101
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Bakalářské
Pozice určená pro region: Středočeský kraj